Til hovedinnhold

Varme

Energieffektive bygninger viser sin lønnsomhet over tid. Etterspørselen etter solide energiløsninger øker stadig, av leietakere og potensielle kjøpere ved salg av næringsbygg. Smart strømstyring gir mulighet for bedre tilpasninger som ganger økonomien, inneklima og generell komfort. Les våre tips nedenfor:

  • Redusere forbruk
  • Målrettet oppvarming
  • Energibesparing

Smart varmestyring

  1. Redusere forbruk: Mange næringslokaler er i bruk kun 50% av døgnet. Det er ikke nødvenig med høyt forbruk av varme på for eksempel natten når ingen oppholder seg i byningen. Reduser varmen når lokalet står tomt ved hjelp av automatisering og strømsparingssystemer.

  2. Fokuser på målrettet oppvarming: Et energibesparende tiltak er å montere varmeaparater der behovet for varme er størst. Varmekilder bør plasseres der folk arbeider og oppholder seg.

  3. Få oversikt: Det er mulig å kutte store deler av energiforbruket i et bygg ved hjelp av enkle justeringer. En kontroll av det elektrikse anlegget kan være nyttig for å få oversikt over de tekniske intallasjonene. Det er i de fleste tilfeller mulig å reduser, automatiser og skru av varme og kjørling som står på unødvendig.

  4. Skape barrierer: I næringslokaler står ofte dører og porter åpne, eller åpnes hyppig. Et viktig grep for å minske energiforbuket og opprettholde et godt innemiljø vil være å benytte seg av luftgardiner. En luftgardin etablerer en beskyttende barriere som gjør at luft utenfra ikke kommer inn i lokalet. Det gjør den anvendelig både for å opprettholde varme i rom, og for å bevare den kjølige luften i lokaler med aircondition.

Er du ute etter utendørsvarme?

Dersom du vil lese om utendørsvarme for næringsbygg, kan du ta en titt på artiklene nedenfor.

La oss gjøre tipsene om til virkelighet

Eller lurer du på noe mer? Vi hjelper deg både med råd og installasjon.

Kontakt oss